ساخت مجله الکترونیکی ورق زن تحت وب

  •  tarnianebookmakerساختن نسخه ی الکترونیکی ورق زن برای فایل های pdf
  • اتصال به وب سایت و بارگزاری اتوماتیک صفحات ساخته شده
  • مناسب برای وب سایت های روزنامه ها و مجلات

مشاهده نمونه خروجی فلش نرم افزار در وب سایت گردشگر

شناسنامه نرم افزار

نام تجاری نرم افزار: مجله اینترنتی
تاریخ ساخت و انتشار: 1390
آخرین نسخه نرم افزار: 1.0.0.0
سفارش دهنده: شرکت بهینه پرداز ترنیان
سیستم عامل:
ویندوز