Notice: Undefined property: stdClass::$plg in /home/tarnian1390/domains/tarnian.net/public_html/templates/bpt/html/com_content/article/default.php on line 21

سیستم نظر سنجی یا رای گیری یکی از سیستم هایی است که بسیاری از سایت ها از آن به صورت حرفه ای استفاده نمی کنند.

این سیستم دارای قابلیت های حداقلی زیر می باشد:

  • قابلیت نمایش نتایج به صورت نمودار

  • عدم محدودیت در ایجاد گزینه برای نظرسنجی

  • امکان تعریف محدودیت زمانی برای نظرسنجی

  • اختصاص رنگ به هر یک از گزینه

  • اجازه دادن به کاربران خاص برای شرکت در نظرسنجی

  • مدیریت آراء ثبت شده

  • قابلیت درج نظرسنجی در کنار محتوا