Notice: Undefined property: stdClass::$plg in /home/tarnian1390/domains/tarnian.net/public_html/templates/bpt/html/com_content/article/default.php on line 21

VoIP یعنی انتقال صدا روی بستر شبکه و به تکنولوژی گفته می شود که از ابزارها و پروتوکلهایی جهت تسهیل ارتباط سیستم های دیجیتالی و آنالوگ استفاده میکند.

این تکنولوژی سیستم انتقال صدا را که به صورت آنالوگ در تلفن های معمولی انجام می پذیرد تبدیل به دیجیتال کرده و آن را روی بستر شبکه انتقال می دهد. در حال حاضر به علت سهولت استفاده بیشتر و گسترش روز افرون بسترهای شبکه این راهکار به سرعت در حال گسترش می باشد و در آینده ای بسیار نزدیک به طور کامل جایگزین سیستم های قدیمی آنالوگ خواهد شد.

در حال حاضر گسترش بستر شبکه تبدیل به جزئی لاینفک از تکنولوژی و نیازهای هر جامعه، سازمان، شرکت و .... گردیده و بستر ارتباطی از داخل هر مجموعه کوچک و بزرگ گرفته تا ارتباطات بین شهری و جهانی فراهم است. با توجه به اینکه روی همین بستر امکان برقراری سیستم VoIP میسر است دیگر نیازی به برقراری سیستم های قدیمی و سیم کشی به موازات بستر شبکه وجود ندارد و باعث کاهش هزینه و مشکلات نگهداری و توسعه می گردد.

فناوری VoIP کاربردهای بسیاری در سیستم های مخابراتی امروزه دارد. از VoIP برای انتقال خطوط تلفن، برقراری ارتباطات تلفن بین شهری و بدون هزینه تلفن مخابرات توسط اینترنت و اینترانت، اتصال دفاتر به سیستم تلفنی یکدیگر، ایجاد مرکز نوین پاسخگویی تلفن، مکالمه رایگان، مکالمه تصویری و امکان استفاده از قابلیت ها بیشتر تلفنی استفاده می شود. فناوری VoIP در این موارد باعث کاهش هزینه، افزایش امکانات و بهبود قابلیت اطیمنان می شود.

در حال حاضر گسترش بستر شبکه تبدیل به جزئی لاینفک از تکنولوژی و نیازهای هر جامعه، سازمان، شرکت و .... گردیده و بستر ارتباطی از داخل هر مجموعه کوچک و بزرگ گرفته تا ارتباطات بین شهری و جهانی فراهم است. با توجه به اینکه روی همین بستر امکان برقراری سیستم VoIP میسر است دیگر نیازی به برقراری سیستم های قدیمی و سیم کشی به موازات بستر شبکه وجود ندارد و باعث کاهش هزینه و مشکلات نگهداری و توسعه می گردد.

فناوری VoIP کاربردهای بسیاری در سیستم های مخابراتی امروزه دارد. از VoIP برای انتقال خطوط تلفن، برقراری ارتباطات تلفن بین شهری و بدون هزینه تلفن مخابرات توسط اینترنت و اینترانت، اتصال دفاتر به سیستم تلفنی یکدیگر، ایجاد مرکز نوین پاسخگویی تلفن، مکالمه رایگان، مکالمه تصویری و امکان استفاده از قابلیت ها بیشتر تلفنی استفاده می شود. فناوری VoIP در این موارد باعث کاهش هزینه، افزایش امکانات و بهبود قابلیت اطیمنان، می شود.