معمولا اصلی ترین قسمت وب سایت های پویا سیستم مدیریت محتوا می باشد.


  • سیستم مدیریت محتوا معمولا شاکله اصلی و زیرساخت یک وب سایت را تشکیل می دهد.

  • مدیران وب سایت با استفاده از این سیستم می توانند محتوای مورد نظر خود را در وب سایت قرار دهند، آنرا تغییر دهند یا حذف کنند.

  • این سیستم امکانات زیادی را برای مدیریت وب سایت فراهم می آورد.

  • برای توسعه وب سایت اجزای دیگر به این سیستم پایه اضافه می شوند.